Kálmánné Putics Zsuzsanna
jegyző

Feladata az önkormányzat napi működésével kapcsolatos feladatok ellátásának megszervezése, gyakorolja a munkáltatói jogokat a hivatal köztisztviselőivel és dolgozóval szemben, döntésre előkészíti az ügyeket a polgármesternek, illetve dönt a részére átadott hatósági ügyekben.

Elérhetőségei:
Tel: 06 (82) 594010 102 mellék

Bencsik Andrásné
főmunkatárs

Ellátja a titkársági, iktatási, munkaügyi ügyintézés (köztisztviselői, közalkalmazotti, foglalkoztatotti munkaszerződések, szabadságolási nyilvántartás, jegyzőkönyvek, rendeletek nyilvántartásai, BURSA Hungarica pályázatok nyilvántartása) körébe tartozó feladatokat.

Elérhetőségei:
tel: 06 (82) 594010 101 mellék

Bogdán Gábor
főtanácsos

Ellátja az önkormányzati tervezéssel, előirányzat-felhasználással, az előirányzat-módosítással, az üzemeltetéssel, fenntartással, mőködtetéssel, beruházással, a vagyonhasználattal és hasznosítással, a munkaerő-gazdálkodással, a könyvvezetéssel és a beszámolással, az adatszolgáltatással kapcsolatos átfogó pénzügyi-gazdálkodási-számviteli feladatokat.

Elérhetőségei:
tel: 06 (82) 594010 106 mellék

Bonczek Ágnes
vezető tanácsos
Ellátja Inke község vonatkozásában a költségvetés tervezésével, előirányzat-felhasználással, az előirányzat-módosítással,
könyvvezetéssel és a beszámolással, adatszolgáltatással kapcsolatos pénzügyi-gazdálkodási-számviteli feladatokat.
Elérhetőségei:
tel: 06 (82) 594010 111 mellék
Boncz Beáta
előadó

Feladata Inke és Pogányszentpéter községek vonatkozásában a kivetett helyi adók (iparűzési adó, kommunális adó, gépjárműadó, építményadó) nyilvántartása, beszedése, a gyermektartási, gyermekgondozási ügyek, a földhivatali tartozások, a redőrségi bírságok nyilvántartása és érvényesítése.

Elérhetőségei:
tel: 06 (82)594 010 109 mellék

Imrei Károly
főmunkatárs

Feladata a gyámügyi, gyermekvédelmi kedvezménnyel kapcsolatos ügyek, az óvodáztatási támogatások, a hagyatékkal kapcsolatos ügyek, a birtokvédelem, a termőföldek értékesítésével kapcsolatos ügyek, a művelési ág változtatás, a vadkárügyek ügyintézése.

Elérhetőségei:
tel: 06 (82) 594010 110 mellék

Madarász Katalin
főelőadó

Feladata a társult községek vonatkozásában az anyakönyvi, népesség nyilvántartással összefüggő, a szociális igazgatás körébe (aktív korúak ellátása, lakásfenntartási támogatás, önkormányzati segélykérelem) tartozó ügyintézés.

Elérhetőségei:
tel: 06 (82) 594 010 105 mellék

Paukovicsné Tuboly Ildikó
főelőadó

Feladata Iharosberény és Iharos községek vonatkozásában a kivetett helyi adók (iparűzési adó, kommunális adó, gépjárműadó, építményadó) nyilvántartása, beszedése, a gyermektartási, gyermekgondozási ügyek, a földhivatali tartozások, a redőrségi bírságok nyilvántartása és érvényesítése.

Elérhetőségei:
tel: 06 (82) 594010 109 mellék

Rehák Marianna
főelőadó
Ellátja Iharosberény község vonatkozásában a költségvetés tervezésével, előirányzat-felhasználással, az előirányzat-módosítással,
könyvvezetéssel és a beszámolással, adatszolgáltatással kapcsolatos pénzügyi-gazdálkodási-számviteli feladatokat.
Elérhetőségei:
tel: 06 (82) 594010 112 mellék
Szabó Sándorné
főelőadó

Ellátja Iharos és Pogányszentpéter községek vonatkozásában a költségvetés tervezésével, előirányzat-felhasználással, az előirányzat-módosítással, könyvvezetéssel és a beszámolással, adatszolgáltatással kapcsolatos pénzügyi-gazdálkodási-számviteli feladatokat.

Elérhetőségei:
tel: 06 (82) 594010 112 mellék
e-mail: penzugy.iharos@gelkanet.hu,

Tímárné Horváth Judit
főelőadó

Feladata az önkormányzati pénztárak működtetése, a nem rendszeres kifizetések és egyéb juttatások ügyintézése.

Elérhetőségei:
tel: 06 (82) 594010 108 mellék