Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal

8725 Iharosberény, Rákóczi u. 6.
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 08:00-12:00
Kedd: 08:00-12:00
Szerda: 08:00-12:00, 13:00-16:00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 08:00-10:00

Az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. március 1-én jött létre, Iharosberény, Iharos, Inke és Pogányszentpéter települések alapították.

Az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal székhelye:

8725 Iharosberény, Rákóczi u. 6.
Postacíme: 8725 Iharosberény, Rákóczi u. 6.
Telefonszám: 06/30-640-84-51, 06/82/594-011
E-mail: titkarsag[kukac]ibereny.hu

Kirendeltségének neve:

Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal Inkei Kirendeltsége
Postacíme: 8724 Inke, Kanizsai u. 6.
Telefonszám: 06/30-560-34-50
E-mail: inkeonkormanyzata[kukac]gmail.com

Kálmánné Putics Zsuzsanna Jegyző

Feladata az önkormányzat napi működésével kapcsolatos feladatok ellátásának megszervezése, gyakorolja a munkáltatói jogokat a hivatal köztisztviselőivel és dolgozóval szemben, döntésre előkészíti az ügyeket a polgármesternek, illetve dönt a részére átadott hatósági ügyekben.

Elérhetőségei:
Tel: 06 (82) 594011 102 mellék

 

Kissné dr. Szőke Lili Aljegyző

Feladata a jegyző helyettesítése annak távolléte esetén, a jegyző által kialakított munkamegosztás alapján a törvényesség biztosítása a Közös Hivatal és az önkormányzatok működésében, jegyző segítése hivatalvezetői teendőinek ellátásában.

Elérhetőségei:
Tel: 06 (82) 594011

 

Bencsik Andrásné Főmunkatárs

Ellátja a titkársági, iktatási, munkaügyi ügyintézés (köztisztviselői, közalkalmazotti, foglalkoztatotti munkaszerződések, szabadságolási nyilvántartás, jegyzőkönyvek, rendeletek nyilvántartásai, BURSA Hungarica pályázatok nyilvántartása) körébe tartozó feladatokat.

Elérhetőségei:
Tel: 06 (82) 594010 101 mellék

 

Bogdán Gábor Főtanácsos

Ellátja az önkormányzati tervezéssel, előirányzat-felhasználással, az előirányzat-módosítással, az üzemeltetéssel, fenntartással, mőködtetéssel, beruházással, a vagyonhasználattal és hasznosítással, a munkaerő-gazdálkodással, a könyvvezetéssel és a beszámolással, az adatszolgáltatással kapcsolatos átfogó pénzügyi-gazdálkodási-számviteli feladatokat.

Elérhetőségei:
Tel: 06 (82) 594010 106 mellék

 

Bonczek Ágnes Vezető tanácsos

Ellátja Inke község vonatkozásában a költségvetés tervezésével, előirányzat-felhasználással, az előirányzat-módosítással,
könyvvezetéssel és a beszámolással, adatszolgáltatással kapcsolatos pénzügyi-gazdálkodási-számviteli feladatokat.Elérhetőségei:
Tel: 06 (82) 594010 111 mellék

 

Boncz Beáta Előadó

Feladata Inke és Pogányszentpéter községek vonatkozásában a kivetett helyi adók (iparűzési adó, kommunális adó, gépjárműadó, építményadó) nyilvántartása, beszedése, a gyermektartási, gyermekgondozási ügyek, a földhivatali tartozások, a redőrségi bírságok nyilvántartása és érvényesítése.

Elérhetőségei:
Tel: 06 (82)594 010 109 mellék

 

Imrei Károly Főmunkatárs

Feladata a gyámügyi, gyermekvédelmi kedvezménnyel kapcsolatos ügyek, az óvodáztatási támogatások, a hagyatékkal kapcsolatos ügyek, a birtokvédelem, a termőföldek értékesítésével kapcsolatos ügyek, a művelési ág változtatás, a vadkárügyek ügyintézése.

Elérhetőségei:
Tel: 06 (82) 594010 110 mellék

 

Madarász Katalin Főelőadó

Feladata a társult községek vonatkozásában az anyakönyvi, népesség nyilvántartással összefüggő, a szociális igazgatás körébe (aktív korúak ellátása, lakásfenntartási támogatás, önkormányzati segélykérelem) tartozó ügyintézés.

Elérhetőségei:
Tel: 06 (82) 594 010 105 mellék

 

Rehák Marianna Főelőadó

Ellátja Iharosberény község vonatkozásában a költségvetés tervezésével, előirányzat-felhasználással, az előirányzat-módosítással,
könyvvezetéssel és a beszámolással, adatszolgáltatással kapcsolatos pénzügyi-gazdálkodási-számviteli feladatokat.Elérhetőségei:
Tel: 06 (82) 594010 112 mellék

 

Szabó Sándorné Főelőadó

Ellátja Iharos és Pogányszentpéter községek vonatkozásában a költségvetés tervezésével, előirányzat-felhasználással, az előirányzat-módosítással, könyvvezetéssel és a beszámolással, adatszolgáltatással kapcsolatos pénzügyi-gazdálkodási-számviteli feladatokat.

Elérhetőségei:
Tel: 06 (82) 594010 112 mellék

 

Tímárné Horváth Judit Főelőadó

Feladata az önkormányzati pénztárak működtetése, a nem rendszeres kifizetések és egyéb juttatások ügyintézése.

Elérhetőségei:
Tel: 06 (82) 594010 108 mellék